Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

Khi quý khách đồng ý mua hàng tại website chúng tôi có các hình thức thanh toán sau:

  • Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng:

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn hình thức thanh toán “Thanh toán trực toán qua ngân hàng” trong phần “Hình thức thanh toán”.

  • Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng:

Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến. Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Hình thức Thanh toán “ Thanh toán tại trực tiếp tại cửa hàng”.

  • Thanh toán khi nhận hàng (COD):

Là hình thức thanh toán mà người mua hàng sẽ thanh toán cho người giao hàng sau khi nhận được hàng hóa của mình, sau đó đơn vị vận chuyển sẽ chuyển lại tiền thu hộ cho người gửi hàng.

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Hình thức Thanh toán “ Thanh toán tại khi nhận hàng (COD)” . Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Chúng tôi sẽ xác nhận với bạn qua Email, qua điện thoại lại về đơn đặt hàng, tổng số tiền thanh toán, hình thức thanh toán và bạn sẽ tiến hành thanh toán theo phương thức chọn của đơn đặt hàng.

Quy định và hình thức thanh toán Gu Bag