Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Cả hai bên người bán và người mua đều cam kết thực hiện đúng những điều khoản, chính sách về sản phẩm và dịch vụ Công ty TNHH GUBAG Việt Nam đã cung cấp.